Enflasyonun İşletmeler Üzerindeki Etkileri

30 Nisan 2018 0 Yazar: tugrul

( Bilimsel Bilgiler uygulaması ile paylaşıldı)

Enflasyonun İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Enflasyonu düşünürken genelde, biz tüketicileri nasıl etkilediğini düşünürüz.Fakat enflasyonun etkileri yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda işletmeleri ve hatta ülkeleri kapsayacak kadar geniştir.Hem tüketiciler hem de işletmeler enflasyonun hem iyi hem de kötü etkisiyle uğraşmak zorundadırlar.Enflasyonun işletmeleri etkilediği alanlar genel olarak şunlardır:

-Stok Maliyetleri :Hızla yükselen fiyatlar, sadece tüketicilerin ödediği fiyatı etkilemekle kalmaz aynı zamanda işletmelerin malzeme ve envanter için ödemek zorunda oldukları maliyeti de etkiler. Envanter maliyetlerini, yeni sattığınız envanter ürünlerinden daha fazla değiştirirseniz, stok sıkıntısı meydana gelebilir.Yüksek enflasyonda 1970’lerin envanter maliyetleri yükselişinde birçok ABD şirketi Just in Time envanter yönetimi (JIT) modelini “Just in case” envanter yönetimine karşı uyarlamaya yöneltti , bu yüzden bu kadar çok envanteri stoklamak zorunda kalmayacaklardı. JIT, şirketlerin daha az envanter stoklamasına olanak tanır, böylece taşıma masraflarından tasarruf sağlar, ancak en ihtiyatlı işletme yönetimi bile yüksek enflasyonun etkilerini aşamaz. JIT, elektronik endüstrisinde sıkça olduğu gibi, fiyat düşüşlerinde deflasyon zamanlarında da yararlıdır.Bu durumda, çok uzun süre tutarsanız, maliyetin altında satmanız gerekebilecek envanteri stokta taşımak istemezsiniz.

-Fiyat Değişiklikleri

Hizmet ve ürün fiyatları dalgalandığında, işletmelerin doğru fiyatları listelemek için yeni menüler basarak veya fiyat etiketlerini değiştirerek para harcaması gerekir.

1970’lerde fiyatları değiştiren emeği azaltmak için büyük mağazalar tek tek öğeler üzerine etiket koymak yerine raflara etiket koydular.

İşletmeler maliyetlerini önceden tahmin edemezler ve bu yüzden ne kadar ücret talep edeceklerini bilmiyorlarsa, giderek daha fazla baskı ve yeniden basım maddesi harcarlar.Zamanla menü masrafları da artar. Bu sorundan kaçınmak için son derece değişken öğeler basitçe “Pazar Fiyatı” olarak listelenecek ve sunucudan fiyatın ne olduğunu sormanız gerekecek. Fiyat etiketlerini değiştirme maliyetine ek olarak, enflasyon oranı (değişmez bir şekilde artarken) değişkenlik gösteriyorsa, maliyetleri ve kar marjlarını öngörmeyi daha da zorlaştırıyor ve bu nedenle daha büyük genişleme projeleri, belirsizlik nedeniyle yavaşlıyor; ekonomi, sonunda boğularak Zimbabwe’nin hiper enflasyonunu görüyor.

Hiper enflasyon zamanlarında insanlar para kaybetmeden para harcamak için harekete geçer, böylece envanter hızla döner, buna Para Hızı denir.

-Borçlanma

Enflasyon döneminin başlarında bankalar, hükümetin kolay para politikaları ekonomiye hız aşılamaya basladığı için kredi portföyünü aktif olarak genişletiyor. Bu yapay “patlama” sırasında pek çok işletme kolay paranın cazibesine yenik düşer ve bir işletme kredisi almanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Enflasyon oranlarının yükselmesi nedeniyle, krediyi geri ödeme maliyeti (satın alma gücünde), alınan kredinin değerinden daha düşük olacaktır.

Enflasyon döngüsünde ise işyerleri kredi almakta zorlanır.Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, düşük nakit akışlı bir işi risk olarak görmektedir çünkü borçlanan fonları ödemek daha zor olmaktadır. Bu noktada, borç verenler, enflasyonun etkisine karşı kendilerini korumak için faiz oranlarını, sadece paranın amortismana tabi tutulan değerinin maliyetini değil aynı zamanda artan piyasa belirsizliklerinin maliyetini de kapsayacak şekilde artırmaktadırlar. Bu borçlanma eksikliği, envanter veya işlemleri finanse etmek için kredi kullanan birçok şirketin likiditesini düşürecektir.Bu durum iflasa neden olabilir veya işletmelerin büyümeye yatırım yapma kabiliyetlerini azaltabilir.Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle, borç verenler daha temkinli davranıyor ve sonunda tüm kredi kuruyor.Bu nedenle iyi kredi riski bile finansman sağlayamıyor.

-Yatırım

Yüksek enflasyon nedeniyle, işyerleri için eski elektronik ve ekipmanı yenilemek imkansız hale gelir.Yüksek enflasyon normal, günlük masrafları bile pahalı duruma getirir.
Yüksek enflasyon büyük yatırımları engellemektedir.Enflasyon beklentinin üzerine çıktığında, ekonomide ki yatırımcıların güveni azalır.Bu yatırımcıların, yatırımları için artı bir getiri talep etmeleri nedeniyle krediler üzerinde artan faiz oranlarına neden olurlar.Uzun vadede, işletme büyümesini azaltarak, işletmelerin Pazar fırsatlarından yararlanmasını engeller.

-Çalışan Ücretleri

Çoğu şirket için iş yapmanın en önemli maliyetlerinden biri de çalışanların ücretidir. Genellikle, çalışanlar enflasyon nedeniyle şirketlerden daha fazla zarar görürler.
Enflasyon; işletmelere, çalışanlarının ücretlerini azaltma fırsatı sağlar.Çalışanlar ücretlerinin düşürülmesini kabul etmezler ancak çalışanların ücretlerini enflasyon oranından daha düşük bir oranla artırarak işyerinin ücret giderlerini düşürebilirler.

-Döviz

Enflasyon durumunda mevcut paranın alım gücü diğer para birimlerine göre düşer.Paramız değer kaybettikçe, uluslararası alım gideri artar. Günümüzde giderek küreselleşen dünyada pek çok ülkeye yayılmış tedarik zincirleri ile hammadde ve bileşen parçalarının alımları genellikle yabancı para cinsinden yapılmaktadır. Karmaşık tedarik zincirleri ile kısa vadede yerli tedarikçilere geçmek genellikle mümkün değildir bu da artan maliyetlerin kaçınılmaz hale gelmesine neden olur. Geliriniz bir para birimi cinsindeyse ve giderleriniz başka bir para biriminde ise, para birimi değeri değişikliklerinin yönü güçlü bir negatif veya olumlu etki gösterebilir. Bu durumda çoğu şirket, olumsuz döviz dalgalanmalarına karşı korumak için para birimi hedging kullanmaktadır.

Kaynakça:
https://inflationdata.com/articles/2017/06/07/effects-of-inflation-on-businesses/

Yazar:Merve Karaca