Ferec duası

Ferec duası, günde bir kere bile okunması büyük faydalar sağlayan duayı, bir kağıda yazılarak üzerinde taşımakta, insanları musibetlerden korur, büyük faydalar sağlar. Peygamberimiz (s.a.v.) bu duanın sıkıntılı dönemlerde okunmasını ve taşınmasını tavsiye etmiştir.

Ferec duasının faydaları
•Bu dua şeytanı rahatsız eder, istenen dileklerin yerine gelmesini sağlar.
•Ahir zaman fitnelerinden uzaklaşmaya yardımcı olur.
•Hz Mehdi’nin kıyamet günü şefaatini sağlar.
•İmam’ın zuhurunu beklediğimizi gösteren duadır.
•O’nun zuhurunu yakınlaştırır.
•Ölüm zamanında bu duayı okuyana müjde verilir, güzel davranılır.
•Ömrü uzatmaya yardımcı olur.
•Pişman olunan kötülükleri, iyiliğe çevirir.
•Kıyamet günü gediğinde, İmam Ali’nin hayır duasını almaya yardımı olur.
•Hesapsız cennetin kapısını açar.
•Bu duayı okuyan kişi için, melekler Allah’tan bağışlanma diler.
•Bu duayı okumak kıyamette susuzluğu giderir.
•Dertlerin ve kederlerin dağılmasına neden olur.
•Kıyamette merhamete ve şefkate neden olur.
•Allah nazarında en güzel ameller arasındadır.
•Bu duaya devam eden kişiler, kıyamet günü özel hediyelere sahip olur.
•Dinin kemale ermesine yardım eder.
•Duayı okuyanlar Hz Mehdi’nin bayrağı altında şehit olan kişinin sevabına nail olur.
•Okuyanlar imamlarla beraber hasredilir.
•Kıyamet günü geldiğinde şehitlerin en büyük derecelerinden elde edilir.
•Hz Fatıma’nın şefaatine nail olunur.

Ferec Duası

“Bismillahirrahmanirrahim

İlahi, azum’ el belau ve berih’ al hefau v’en keşef’ el ğitau ve’ ngata’ er recau ve zagati’l arzu ve muniet’is semau ve ente’l musteanu ve ileyke’l müşteka ve aleyk’el muavvelu fiş şiddeti ve’r reha.

Allahümme salli ala Muhammed’in ve ali Muhammed, uli’l emriileine ferazte Aleyna taetehum ve arreftena bi zalike manziletehum fe ferric enna bi haggihim feracen acilen gariben kelemh’il basari ev hüve egrabu ya Muhammed’u, Ya Aliyyu, Ya Muhammed, ikfiyani feinnekuma kafiyan. Vensurani feinnekuma nasiran.

Ya mevlana ya Sahibez zaman! El ğavs El ğavs, el ğavs, edrikniy, edrikniy, edrikniy, es saate, es saate, es saate, el acel, el acel, el acel, ya erham’er-rahimine, bihaggi Muhammedin ve alihit tahirin.”

Ferec duası anlamı

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’ım! Zulüm çoğalmış ve gizli olanlar açılmıştır. Kapalı perde kalkmış ve ümitler yok olmuştur. Yeryüzü daralmış, gökyüzü rahmetinden mahrum kalmıştır. Ey Allah’ım! Sen varsın, ancak sen yardım edebilirsin, yüce makamına şikayet ediyoruz. Kolaylıkta ve zorlukta güvencemiz sensin. Allah’ım peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) ve onun pak evladına rahmet et. O emir sahiplerine ki, onlara itaat etmeyi bizlere farz kılmıştın ve onların yüksek makamlarını bize tanıtmıştın. Onların yüzü suyu hürmetine bize de acil ferahlık ver, tıpkı göz açıp kapama gibi veya ondan daha yakın.

Ey Muhammed, ey Ali, ey Ali, ey Muhammed, bana kafi gelin ki, bana kafi gelen sizlersiniz. Bizlere yardımcı olun, bizim yardımcınız sizsiniz. Ey saygıdeğer, ey zamanın sahibi ve imamı. Feryat, feryat, feryat, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, hemen, hemen, hemen, acil, acil, acil, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hz Muhammed’in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine onun gelmesini çabuklaştır. Amin.”

Bir cevap yazın