Şifa ayetleri

ŞİFA için Okunacak AYETLER:
Hasta olan kişi önce Peygamber Efendimiz’in ve Hocamız Gönenli Mehmet Efendi Hz.’nin ruhu için 3 ihlas,1 Fatiha okuyup”Benim değil,büyüklerimin,Hocamın nefesi olsun”diyerek şifa ayetlerini okur.
Bismillahirrahmanirrahim
Ve yeşfi sudura kavmin müminun
2.sİ:Ya Eyyühen-nasü kad caetküm mevızatün min Rabbiküm ve şifaün lima fi’s sudür,ve hüden ve rahmetün lil müminin.(Yunus-57)
3.sü:Yahrucu min butuniha şerabün muhtelifun elvanühü fihi şifaün lin nas.(Nahl-69)
4.sü:Ve nünezzilu minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil müminin.(İsra-82)
5.si:Ve iza meridtü fe hüve yeşfin.(Şuara-80)
6.sı:Kul hüve lillezine amenu hüden ve şifaa.(Fussilet-44)
Tüm bu ayetleri hastamız iyileşen kadar günde ihtiyaca binaen mutlaka okuyalım.
Bir de ŞİFA İÇİN OKUNACAK SALAT-Ü SELAM:
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin / Tıbbil kulûbi ve devâihâ
Ve âfiyetil ebdani ve şifâihâ / Ve nuril ebsari ve ziyâihâ
Ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim
Not:Makbul bir dua olan salavatı şerifeyi, yapacağınız duanın hem başında, hem de sonunda üçer defa söylerseniz, yapacağınız dua inşallah kabul edilir.
ŞİFA İÇİN ÇEKİLECEK TESBİH;
1-Yasin2-Vel Kuranil Hakim
Kaynak(Gönenli Mehmet Efendi Hz.Evrad ve Tesbihat)

Bir cevap yazın